Større malerier
 Om Karina

 Mindre malerier
 Mellem malerier
 Større malerier

 Priser

 Udstillinger
  Nummer: 1
Format: 100 x 140 cm
  Nummer: 2
Format: 120 x 150 cm
  Nummer: 3
Format: 135 x 135 cm
  Nummer: 4
Format: 120 x 120 cm
  Nummer: 5
Format: 80 x 100 cm
  Nummer: 6
Format: 80 x 100 cm
  Nummer: 7
Format: 80 x 100 cm
  Nummer: 8
Format: 120 x 120 cm
  Nummer: 9
Format: 120 x 150 cm
  Nummer: 10
Format: 120 x 150 cm
  Nummer: 11
Format: 100 x 140 cm
  Nummer: 12
Format: 100 x 140 cm
  Nummer: 13
Format: 50 x 150 cm
  Nummer: 14
Format: 100 x 120 cm
  Nummer: 15
Format: 100 x 120 cm
  Nummer: 16
Format: 90 x 120 cm
  Nummer: 17
Format: 50 x 150 cm
  Nummer: 18
Format: 90 x 120 cm
  Nummer: 19
Format: 90 x 120 cm
  Nummer: 20
Format: 100 x 150 cm
  Nummer: 21
Format: 100 x 150 cm
  Nummer: 22
Format: 100 x 150 cm
  Nummer: 23
Format: 100 x 150 cm
  Nummer: 24
Format: 100 x 100 cm
  Nummer: 25
Format: 100 x 140 cm